П`ятниця, 23.04.2021, 03:16
Вітаю Вас Гість | Реєстрація | Вхід

Цвітківський заклад загальної середньої освіти І - ІІІ ст...

Меню сайту
Вхід на сайт
Пошук
Категорії каналів
Друзі сайту
Інформація
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Архів записів
Наше опитування
Як ви ставитеся до навчання у суботу?
Всього відповідей: 26
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Методична робота

Модель організації методичної роботи в Цвітківському  ЗЗСО І- ІІІ ст для розвитку інноваційного потенціалу вчителя

 

   Нова парадигма освіти визначає нові змістовно - ціннісні орієнтири освітнього процесу. В усьому світі завдання навчально - виховної роботи вже є  не просто надання людині певної суми знань, а її розвиток, становлення особистості, формування мотивації до самонавчання та навичок саморозвитку, самоактуалізації.

      Виховати таку особистість зуміє відповідно лише педагог, який володіє такими ж якостями. Мета діяльності заступника директора, який відповідає за організацію методичної роботи в школі полягає у створенні належних умов формування особистості учителя – новатора. Саме тому ми приділяємо значну увагу проектуванню моделі організації методичної роботи в системі шкільної освіти для розвитку інноваційного потенціалу вчителя.

    Основну ідею реформування освіти можна сформулювати таким чином: ефективність навчання може бути поліпшена завдяки проектуванню й поширенню інноваційних освітніх систем і технологій.

Інновація в педагогічній інтерпретації – це нововведення в педагогічній системі,що поліпшує розвиток і результати навчально - виховного процесу.

     Наш педагогічний колектив працює над вирішенням шкільної науково - методичної проблеми «Підвищення ефективності  навчально - виховного процесу на основі використання особистісно зорієнтованих технологій»

      При плануванні методичної роботи в школі виділяємо такі аспекти.

Діагностичний аспект:

·        вивчення рівня професійної компетентності педагогів;

·        дослідження потреб педагогів у підвищенні професійної майстерності;

·        здійснення вчителями самооцінки власної методичної діяльності;

·        оцінка педагогами результативності методичної роботи, її спрямованості на задоволення запитів педагогів, що мають різний рівень фахової підготовки та компетентності;

·        вивчення результативності роботи різних методичних підрозділів школи.

Організаційний аспект:

·       оптимізація структури методичної роботи;

·       науково - інформаційне та матеріально - технічне забезпечення методичної роботи;

·       оптимізація системи управління науково - методичною роботою.

Контрольно – аналітичний аспект:

·       аналіз рівня навчальних досягнень учнів;

·       моніторинг результативності навчально - виховного процесу;

·       моніторинг науково - дослідницької діяльності учителів та учнів ліцею;

·       моніторинг результативності методичної роботи у закладі.

Пріорітетними завданнями методичної роботи були визначені такі:

·       аналіз мотивації педагогів щодо продовження роботи над науково – методичною проблемою;

·       упорядкування й узагальнення отриманого в ході роботи над проблемою досвіду,його обґрунтування,корекція та створення на цій основі методичних матеріалів і посібників;

·       удосконалення форм проведення методичної роботи, спрямованих на створення ефективної системи обміну досвідом педагогів з питань практичного використання педагогічних технологій для реалізації компетентнісного підходу та виконання вимог Державного стандарту освіти;

·       стимулювання і методичний супровід узагальнення та пропаганди ППД на основі використання практичних форм методичної роботи, професійних та фахових конкурсів,педагогічної преси та виставок;

·       поширення використання педагогами електронних засобів у навчально- виховному процесі, у ході професійних та фахових конкурсів, під час атестації та в методичній роботі;

·       проведення підсумкового моніторингу успішності учнівських та учительських досягнень;

·       продовження роботи з узагальнення та поширення ідей кращого досвіду педагогів школи через активні форми методичної роботи, публікації у фахових журналах.

Сучасний учитель - носій сучасних суспільних змін, його найактуальніше завдання – виховати особистість компетентну, творчу, здатну до продуктивної життєдіяльності в нових суспільних умовах. Виховати таку особистість може лише педагог з високою компетентністю, розвиненими  творчими,дослідницькими здібностями, високим духовно – моральним потенціалом, конкурентності, ерудованості,здібностей до безперервної освіти.

 

 Модель методичної роботи в ліцеї має бути спрямована не лише на вдосконалення знань , умінь і навичок педагога , а й створення умов для реалізації особистісних якостей вчителя, підвищення рівня його професійно – особистісного саморозвитку, готовності до інновацій, створення індивідуально – авторської методичної системи.

Системність усієї методичної роботи забезпечує комплексне планування засідань педагогічної ради, а також усіх методичних підрозділів закладу відповідно до науково – методичної проблеми, над якою працює педагогічний колектив.

Професійна компетентність педагога має такі основні складові:

·       професійні знання;

·       ставлення до справи;

·       інноваційна культура;

·       навички та досвід практичної діяльності;

·       здатність ефективно використовувати знання,вміння, особисті якості для забезпечення необхідного результату;

·       високий інноваційно – творчий потенціал, позитивні схильності, інтереси та прагнення.

 

Систему методичної роботи  ми намагаємося будувати на досягненнях науки та передового педагогічного досвіду, на аналітичній, організаційній, діагностичній,  пошуковій ,дослідницькій, науково- практичній та інформаційній діяльності з підвищення наукового та загально -культурного рівнів учителів ліцею, підвищення  рівня їх педагогічної компетентності і, як наслідок,підвищення ефективності навчально – виховного процесу, а , отже і покращення життєвих компетентностей випускників закладу.

Плануючи методичну роботу, ми намагаємося врахувати зв’язки між різними формами її організації.

      Єдина науково- методична тема слугує основою для визначення теметики педагогічної ради.

      Педагогічна рада розглядає питання, що є складовою науково- методичної роботи та є проблемними на сьогодні в навчально – виховному процесі ліцею. Визначаються ці питання за результатами діагностичних досліджень.

     Методична рада забезпечує попереднє теоретично- і практично – творче  опрацювання проблеми. Науково- методичні, психолого – педагогічні семінари сприяють теоретично- творчому осмисленню проблеми.

       Методичні об 'єднання та творча група безпосередньо аналізують стан розв’язання проблеми, визначають перспективи на рівні фахового чи між фахового обєднання.

Учитель планує і здійснює самоосвітню діяльність з проблеми та забезпечує її практичне розв’язання на етапі організації навчально – різнавальної чи виховної роботи з учнями.

Керівництво самоосвітою педагогів здійснюється через різні форми методичної роботи: методичні оперативні наради ( ознайомлення з новинками фахових видань), підготовка до засідань педагогічної ради,перепідготовка, атестація, робота на особистою науково- методичною проблемою, узагальнення досвіду роботи над проблемою, творчі звіти перед колегами. Методичне забезпечення самоосвітньої діяльності вчителів здійснюється на основі вдосконалення передплати фахових видань,створення тематичних каталогів,тематичних виставок періодичних видань, обміну досвідом роботи,презентації перед колегами на засіданнях  методоб'єднань та інших методичних заходах цікавих новинок фахових видань.

 

Модель організації методичної роботи в нашому ліцеї швидше адміністративно-функціональна з елементами конкурентно-іміджевої та проектно-інвестиційної.

Співпраця між адміністрацією та вчителями на корпоративній основі:

·        використання стимулювання з метою зацікавлення вчителів у збільшенні продуктивної діяльності;

·        постійне підвищення компетентності кожного педагога;

·        спрямована самоорганізація;

·        вдосконалення методів роботи з педагогічними працівниками,які б спонукали їх до сумлінної творчої праці;

·        «плекання» паростків саморозвитку, спрямованих на подальше вдосконалення системи методичної роботи.

Елементи адаптивного управління:

·       вдосконалення методів роботи з педагогічними працівниками,які б спонукали їх до сумлінної творчої праці;

·       «плекання» паростків саморозвитку;

·       постійне підвищення компетентності;

·       соціальне партнерство;

·       врахування психологічних факторів як чинників продуктивної діяльності;

·       спільне прогнозування подальшого розвитку та аналізом результату;

·       участь учителів в управлінні методичною роботою;

·       удосконалення організаційної культури як важливого засобу управління.

Ми вважаємо,що обрана модель організації методичної роботи для розвитку інноваційного потенціалу вчителя є результативною. Це підтверджується загальними результатами функціонування школи та результатами діяльності окремих педагогів.

 

 

Методична робота Цвітківського академічного ліцею спрямована на:

·        формування професійної компетентності;

·        залучення до науково-дослідницької та експериментальної діяльності з метою впровадження інноваційних особистісно орієнтованих технологій у навчально - виховний процес;

·        збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу;

·        вироблення інноваційного стилю діяльності;

·        підготовка  вчителів до пошукової діяльності.

Основні завдання:

·       кадрове та науково- методичне забезпечення навчально- виховного процесу;

·       вппровадження в навчально- виховний процес інноваційних методик і технологій,трансформування наукових ідей у практику діяльності вчителів закладу;

·       розробка чіткої системи роботи щодо підвищення фахового та методичного рівнів педагогічних кадрів в умовах оновлення змісту й структури освіти;

·       вивчення,накопичення,апробація, впровадження в практику перспективного досвіду вчителів- новаторів,нових освітніх технологій та систем;

·       залучення педагогів до науково- дослідницької діяльності;

·       забезпечення реалізації персоніфікованих та інтерактивних технологій навчання й виховання.

Для ефективної реалізації вищезазначених завдань методична робота в нашій школі має безперервний характер;робота всіх структурних одиниць і ланок систематизована та спрямована на реалізацію науково- методичної проблеми ліцею: « Підвищення ефективності навчально - виховного процесу на основі використання особистісно зорієнтованих технологій»